Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z RODO i nowymi rozporządzeniami chciałabym Cię poinformować, że na swoim blogu zbieram i przetwarzam dane osobowe, ale robię to jedynie w celu zapewnienia jak najlepszego działania mojej strony internetowej. Ten dokument określa zasady i cele przetwarzania tych danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegam Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

 

My – osoby fizyczne, autorzy bloga www.gadulec.pl, czyli Kinga Bielejec oraz Damian Gawroński. Właściciele i jedyni administratorzy Bloga.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej, podobnej technologii.

Blog – Blog internetowy prowadzony przez Kingę Bielejec oraz Damiana Gawrońskiego pod aktualnym adresem internetowym gadulec.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Bloga lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych na Blogu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

I Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych są Kinga Bielejec oraz Damian Gawroński, autorzy bloga Gadulec.me. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Dane osobowe podawane gdziekolwiek na Blogu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II Administrator Danych

 1. Jesteśmy administratorem danych naszych użytkowników. Oznacza to, że jeśli dodajesz komentarz na stronie lub zapisujesz się do newslettera, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko (o ile zostały podane prawdziwe dane), adres e-mail, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności; w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a więc przede wszystkim do powiadamiania użytkownika o nowych wpisach pojawiających się na Blogu oraz o nowych komentarzach pod zawartością, która została przez niego wcześniej skomentowana.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych na Blogu jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@gadulec.pl
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody, tylko jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Mamy prawo udostępniać Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

III Pliki cookies

 1. Blog używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Bloga, aby usprawniać funkcjonowanie Bloga, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Bloga, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Za pomoc przy tworzeniu Polityki prywatności dziękuję serdecznie Piotrkowi – autorowi bloga Jedź, baw się.